Mengenal Insan

asebenarnya judul aslinya itu …ta’riyful insaankalau diartikan secara total, artinya yaitu mengenal manusia

apa sih manusia itu?

manusia adalah ciptaan Allah yang diberi ruh dan diciptakan dari tanah liat.

hal ini dikatakan di alqur-an

As Sajdah :7-9

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai pemciptaan manusia dari tanah

Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina yaitu air mani

Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaanNya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi kamu sedikit sekali bersyukur

Al Hijr : 28-29

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat; “Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanKu, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (penghormatan dan bukan menyembah)

Manusia memiliki 3 essence yaitu:

1. al qolbu — hati — al a’zmu

hati adalah pusat pembentukan kemauan dan keputusan dan juga alat untuk mempertimbangkan antara kebaikan dan kejelekan

Al Qiyaamah : 14

Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri [bahwa anggota-anggota badan manusia menadi saksi terhadapa pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti tersebut dalam surat Nur ayat 24]

2. al a’ql — akal—al i’lmu

Al Israa’ :36

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuana itu akan diminta pertanggungjawaban

Al Mulk : 10

Dan mereka berkata;”Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala

3. al jasad — al a’mal

At Taubah:105

Dan katakanlah:”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Karena kelebihan-kelebihan manusia ini, maka tidak heran kalau manusia dikasih beban juga…amanah

amanah yaitu tugas-tugas keagamaan…eits jangan salah arti dulu…bukan maksudnya tugas keagamaan disini itu hanya sholat, puasa, membuat kebaikan….menolong yang lemah…itu hanya pikiran sempitnya aja

kalau menurutku disini yang dimaksud dengan amanah itu misal aja…kita sekolah…menuntut ilmu, mengajarkan ilmu yang benar, itu juga sudah termasuk tugas-tugas keagamaan….

jadi, amanah ini ada 2 type

1. al i’badah

Al Ahzab : 72

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

Adz Dzariyaat : 56

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu

2. al-khilaafah

Al Baqarah : 30

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadika seorang khalifah di muka bumi”, Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kam senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Al Khilafah ini sendiri terdiri dari dua bagian yaitu sebagai pemimpin di muka bumi dan sebagai pemelihara isi bumi.

jadi teman, emang udah tugas kita untuk menjadi pemimpin di bumi. insyaAllah jika yang memimpin dunia adalah orang Islam (orang Islam yang mengerti Islam lo yah, bukan islam ktp), insyaAllah bumi tenang, tentram dan adil sentosa.

“aku tidak ingin menjadi penguasa, yang penting aku beramal”….kata2 ini juga benar…jika ditilik dari keikhlasan, tapi jika ditilik dari segi menjadi khalifah, hmmm…..agak melenceng dikit…

*inget film kingdom of heaven

terus pemelihara…terkadang kalau kita liat-liat lagi….orang kafir itu jauh lebih pemelihara dibanding kita….mereka gak buang sampah sembarangan, disiplin waktu dalam buang sampah besar….iya kan…kenapa justru orang kafir lebih islami dari pada kita sebagai umat islam?

*mungkin pertanyaan ini bisa kita jawab sendiri, apakah kita sudah berusaha menjaga kebersihan lingkungan?

terjadi bencana dimana-mana karena ulah kita sendiri, penebangan secara liar, kebakaran hutan, iklim yang tidak tentu dsb dsb.

nah teman, kalau kita memang ingin menjadi manusia yang compleet..luar dan dalem…kita renungi lagi hidup kita…apakah kita sudah at least se ujung kuku menjalan kan syariah-syariahnya…

mari kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain.

moga-moga kita termasuk orang yang beruntung…amien

*aku masih belum berpengetahuan, lebih baik aku diam, mendengarkan, bertanya dan menjalankan

Leave a Reply